Training + Workshop

Ten grondslag aan de Escape Room Learning dag liggen bewezen management theorieën, technieken en leermethoden.

 

De dag zelf wordt gefaciliteerd door ervaren organisatie-adviseurs en trainers.

Management theorieën, technieken en leermethoden

Zo maken we gebruik van onder andere de leerstijlen van Kolb waardoor het voor  iedere deelnemer toegankelijk is. Het gedachtegoed van Harvard professor John Kotter passen we toe om de ontwikkeling binnen jouw team te stimuleren. De piramide van Patrick Lencioni geeft ons inzicht in hoe teams functioneren en hoe deze te verbeteren. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) gebruiken we om gedragspatronen en individuele voorkeuren te herkennen.

 

Daarnaast gebruiken we nog tal van andere theorieën en praktische modellen zoals: Agile, Scrum en technieken vanuit de Lean Filosofie waardoor teams beter in staat zijn om hun resultaten zichtbaar te maken en te verbeteren. En om werkprocessen te optimaliseren en een mindset te creëren van continue verbeteren.    

   

Inhoudelijke thema's voor team ontwikkeling

  • Feedback en omgaan met onderlinge frustraties

  • Gedragspatronen, teamrollen en persoonlijkheden

  • Gezamenlijke ambities bepalen en behalen

  • Kortcyclisch sturen op beïnvloedbare kpi’s

  • Processen optimaliseren en ketensamenwerking

  • Verandermanagement en organisatieculturen

  • Omgaan met belemmerende overtuigingen

  • Time Management en prioriteren

Mensen tijdens workshop

De Escape Room Learning levert concrete resultaten op!

Wij zorgen voor een interactieve dag met toepasbare en bewezen theorieën die jouw team in staat stelt om te groeien en te ontwikkelen naar een High Performing Team. We hebben ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties en teams met als doel het verbeteren van hun prestaties en zorgen dat de organisatie een fijnere plek wordt om bij te werken. Dit maken we meetbaar en transparant!